ผอ.สพป.ชุมพร เขต1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 21  พฤษภาคม  2562  นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ออกติดตาม ตรวจเยี่ยม เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของการเปิดภาคเรียน  ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านในห้วย และโรงเรียนบ้านเขาบ่อ  อำเภอเมืองชุมพร ในการออกตรวจเยี่ยม พบว่าโรงเรียนมีความพร้อมในทุกๆด้านในการจัดการเรียนการสอน โดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้เน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยสภาพอาคารสถานที่รวมถึงระบบไฟฟ้าให้เกิดความเรียบร้อย และการรอรับนักเรียนในตอนเช้าหน้าประตูทางเข้าโรงเรียน ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาและ ครูเวรอยู่รอรับนักเรียนเพื่อจะได้พบปะกับผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนซึ่งจะเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองของนักเรียน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253