ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันแรกของการเปิดภาคเรียน2/2562

           วันที่ 16  พฤษภาคม 2561 นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ออกติดตาม ตรวจเยี่ยม เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันเปิดภาคเรียนวันแรก ภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ณ โรงเรียนในสังกัดเครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 6 โรง   และในการออกตรวจเยี่ยมในครั้งนี้  พบว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทุกโรง ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้เน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยสภาพอาคารสถานที่รวมถึงระบบไฟฟ้าให้เกิดความเรียบร้อย และการรอรับนักเรียนในตอนเช้าหน้าประตูทางเข้าโรงเรียน ขอให้ผู้บริหารโรงเรียน และ  ครูเวรรอรับนักเรียนเพื่อจะได้พบปะกับผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนซึ่งจะเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองของนักเรียน

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253