รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 (ภาคเรียนที่ 1/2562)

รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 (ภาคเรียนที่ 1/2562)

Download (PDF, 181KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253