การต่อสัญญาจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤต และเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชพ.1 ดำเนินการต่อสัญญาจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตจำนวน 47 ราย และเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) จำนวน 61 ราย      โดยมีนายมนูญ  จันทร์สุข ผอ.สพป.ชพ.1 พร้อมด้วย นายบุญเสริม  อบอุ่น  รอง ผอ.สพป.ชพ.1 ร่วมพบปะ พูดคุย ให้โอวาทและหลักในการปฏิบัติงาน

    

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253