การสำมโนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

การสำมโนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ประชากรวัยเรียนเกิดปี 2555 เข้าเรียนปีการศึกษา 2562 รายอำเภอ รายละเอียดใน E-office คัดลอกรายชื่อเพื่อดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ

Download (PDF, 643KB)

Download (XLS, 66KB)

Download (PDF, 643KB)

Download (XLS, 66KB)

Download (DOCX, 19KB)

Download (XLSX, 13KB)

ย-3-พฐ.23.docx”]

Download (XLSX, 13KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253