โครงการอาหารกลางวัน

(1)ระบบสารสนเทศของกองทุน สำหรับเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการและการรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนของกองทุนฯ คือ https://www.thaieducation.net/lunchsystem/

(2) ระบบเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของกองทุนฯและเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ คือ http://www.obecschoollunch.com/

Download (PPTX, 6.91MB)

 

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253