English Summer Camp เครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 1

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 1 English Summer Camp (ภาคปฏิบัติ) ณ หาดทุ่งวัวแล่น โดยมีคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมเดินรณณรงค์เก็บขยะรอบบริเวณชายหาดทุ่งวัวแล่น อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253