การประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นางชมัยพร รัตนพรหม ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย ครูผู้สอนพระพุทธศาสนา ร.ร.บ้านทรายขาว และ ร.ร.บ้านหนองเรือ เข้าร่วม การประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน โดยมีกำหนดประชุมระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253