คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

 

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

Download (PDF, 9.44MB)

 

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (โดยสำนักงาน ป.ป.ช.)

คู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สำหรับบุคลากร สำนักงาน ป.ป.ช.

Download (PDF, 2.49MB)

สรุปหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา-ฉบับย่อ

Download (PDF, 8.87MB)

Slides บรรยายหลักสูตรต้านทุจริต โดยวิทยากร สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดชุมพร

Download (PDF, 3.83MB)

Slides บรรยายหลักสูตรต้านทุจริต โดยวิทยากร สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดชุมพร (แก้ไข)

Download (PDF, 6.59MB)

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253