สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 19/2562 และประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ โดย เลขาธิการ กพฐ.

*****วันที่  8  พฤษภาคม  2562  เวลา  08.00  น.  นายมนูญ  จันทร์สุข  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  และข้าราชการใน สพป.ชุมพร เขต 1  ร่วมรับชม   Video  Conference  รายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”   ครั้งที่ 19/2562  และรับฟังการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ โดย เลขาธิการ กพฐ.  โดยแยกเป็น  3  จุดรับชม  ดังนี้  จุดที่ 1  ณ  ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3  สพป.ชุมพร เขต 1  ประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายเมือง 1 – 5  และบุคลากรทางการศึกษา  สพป.ชุมพร เขต 1  จุดที่ 2  ณ  โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ  ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายท่าแซะ 1 – 3  และจุดที่ 3  ณ  โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)  ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 1 – 2  *****

จุดที่ 1  ณ  ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดที่ 2  ณ  โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดที่ 3  ณ  โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)

 

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253