โครงการฝึกอบรมอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายวิมาน  ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดชุมพร (โรงเรียนวัดน้อมถวาย) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ในการนี้ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมกับสโมสรลูกเสืออุทุมพร กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดชุมพร (โรงเรียนวัดน้อมถวาย) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 68 คน และได้มีการมอบเครื่องหมายวูดแบจด์ ให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้มีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบจด์ จำนวน 27 คน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253