การประชุมทางไกลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกล Video conference เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพในการทำงาน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1

         ทั้งนี้ ในส่วนของโรงเรียนในสังกัด ผู้บริหาร และบุคลากรในโรงเรียน ก็ร่วมรับชมรับฟังการชี้แจงในเรื่องดังกล่าว ไปพร้อมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   ณ โรงเรียนของตนเอง

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253