“พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2562 ที่ สพป.ชุมพร เขต 1

วันที่  1  พฤษภาคม  2562  เวลา  08.00 – 09.00 น.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มอบหมายให้  รองวิมาน  ดีทองหลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม  ร่วมรับชมรายการ  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 18/2562  ผ่านระบบ  Video Conference  เพื่อรับทราบนโยบายก ารจัดการศึกษา  โดยนำนโยบายสู่การปฏิบัติและเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253