กิจกรรม “ด้วยรักและศรัทธา ผู้นำพา CPN 1 สู่ความเป็นเลิศ”

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จัดกิจกรรม “ด้วยรักและศรัทธา ผู้นำพา CPN 1 สู่ความเป็นเลิศ” เพื่อร่วมแสดงความยินดี กับ นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ระนอง ซึ่งท่านจะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยมี บุคลากรในสำนักงาน ผู้แทนเครือข่ายสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผอ.สกสค.ชุมพร ร่วมแสดงความยินดี

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253