กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชุมพร เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ จากสพป.สุพรรณบุรี เขต 3

วันที่ 26 เมษายน 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ธุรการ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการศึกษา ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253