คารวะอำลาและขอพร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

วันที่ 26 เมษายน 2562 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เดินทางเข้าคารวะอำลาและขอพรจาก นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดชุมพร และนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ก่อนย้าย ไปปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253