เปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 (STEM Education) สำหรับครูผู้สอน-ป.ปลาย

วันที่ 25 เมษายน 2562 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานเปิด การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 (STEM Education) สำหรับครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมโรงเรียน อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

การอบรมครั้งนี้ มีครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการอบรม จำนวน 80 คน กำหนดหลักสูตรอบรม เรื่อง เก็บดาวมาฝากเธอ ระหว่างวันที่ 25 -27 เมษายน 2562

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253