การต่อสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ

เมื่อวานนี้ 24 เมษายน 2562   เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สพป.ชพ.1
สพป.ชพ.1 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการต่อสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน  32  คน ซึ่งสัญญาจ้างในครั้งที่เป็นการจ้างต่อเนื่องมีระยะเวลา 6 เดือน (วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253