“พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 17/2562 ที่ สพป.ชุมพร เขต 1

วันที่  24  เมษายน  2562  เวลา  08.00 – 09.00 น.  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  มอบหมายให้  รองวิมาน  ดีทองหลาง  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  และผู้อำนวยการกลุ่ม  ร่วมรับชมรายการ  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 17/2562  ผ่านระบบ Vidio Conference  เพื่อรับทราบนโยบายกา รจัดการศึกษา  โดยนำนโยบายสู่การปฏิบัติและเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253