ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จากเดิมโรงเรียนอนุบาลชุมพร โดยเปลี่ยนไปใช้สถานที่ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร  ในการจัดอบรม  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2562  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  เรื่องเก็บดาวมาฝากเธอ

ในการจัดอบรมรุ่นที่ 2 – 3  ใช้สถานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กำหนดการอบรมหลักสูตรอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล รุ่นละ 60 คน

                 1. วันที่ 25 – 27 เมษายน 2562 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เรื่องเก็บดาวมาฝากเธอ  

2. วันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องขนส่งทันใจลื่นไถลก็ไม่กลัว

3. วันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2562  ระดับประถมศึกษาตอนต้น  เรื่องหนูหนูกับ ZOO ใหม่

Download (PDF, 81KB)

Download (PDF, 79KB)

Download (PDF, 134KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253