สพป.ชุมพร เขต 1 นำเสนอแนวทางการใช้ สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 23 เมษายน 2562 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายสดใส กาพย์กลอน ศึกษานิเทศก์ ในฐานะหัวหน้างานกลุ่มส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา ได้นำเสนอแนวทางในการใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จเพพรัตนราชสุดาฯ ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.ชพ.1 โดย นำเสนอผ่านสื่อ Kahoot.com ได้รับความสนใจจากผู้บริหารทุกท่าน ร่วมกิจกรรม 100% ผลการตอบรับกิจกรรมดีเลิศ มีความพร้อมในการนำสื่อไปใช้ใน ปีการศึกษา 2562 ทันทีที่เปิดเทอม

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253