การประชุมข้าราชการครูบรรจุใหม่

วันที่ 22 เมษายน  2562 ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สพป.ชพ.1 นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชพ.1 พร้อมด้วย นายบุญเสริม  อบอุ่น  รองผอ.สพป.ชพ.1 ร่วมประชุม มอบนโยบายการทำงาน แก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ จำนวน 12 ราย

  

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253