สพป.ชุมพร เขต 1 ดำเนินการจัดอบรม ครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล (STEM Education) ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 4)

วันที่ 21 เมษายน 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้า อบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล (STEM Education) ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 4) ตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สพฐ. เพื่อพัฒนาครู STEM วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยี ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา

การอบรมในครั้งนี้ มีคณะครูผู้เข้ารับการอบรม ระดับประถมศึกษา ตอนปลาย เรื่อง“เก็บดาวมาฝากเธอ” ระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2562 จำนวน 12 คน ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253