รายงานผลการดำเนินงานการจัดจุดบริการพักรถ โครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑

รายงานผลการดำเนินงานการจัดจุดบริการพักรถ โครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑

Download (PDF, 2.08MB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253