“พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ที่ สพป.ชุมพร เขต 1 ครั้งที่ 16/2562

วันพุธที่  17  เมษายน  2562  เวลา  08.00 – 09.00 น.  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  และผู้อำนวยการกลุ่มทุกคน  ร่วมรับชมรายการ  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 16/2562  ผ่านระบบ Video Conference  โดย  ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253