มอบเงินกองทุนชาตะสัมพันธ์

***เมื่อคืนวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 20.00 น. ที่งานบำเพ็ญกุศลศพ นางชื่น สวนกุล ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลพรุพรี  อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ประธานกองทุนชาตะสัมพันธ์ มอบหมายให้ นายวิทยา ทิพย์มงคล ผอ.โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ เป็นตัวแทนมอบเงินกองทุนชาตะสัมพันธ์ให้แก่ นายชนน สวนกุล ครูโรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ

          นางชื่น สวนกุล เป็นมารดาของ นายชนน สวนกุล ครูโรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลพรุพรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันที่ 13 เมษายน 2562***

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253