ต่อสัญญาจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วันนี้ 11 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สพป.ชพ.1 นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พบปะพูดคุย สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  กิจกรรมครูคลังสมอง  รอบที่ 3  (ปีงบประมาณ 2562) ซึ่งการต่อสัญญาจ้างครั้งนี้มีระยะเวลา 7 เดือน (เดือนมีนาคม – กันยายน 2562)

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253