สพป.ชุมพร เขต 1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ขององค์กร

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 8.00 น. ณ วัดทุ่งไทรทอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ขององค์กร “มีจิตอาสา รักษาวินัย ใส่ใจรับผิดชอบ” และพัฒนาศักยภาพการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ นำโดย นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 จำนวน 70 คน ร่วมกิจกรรม”เป็นคนสำคัญของเขตพื้นที่ ร่วมสร้างความดีที่ยั่งยืน”
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” แต่งผ้าไทย หิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญ และกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อแสดงพลังร่วมแรงร่วมใจทำความดี บริเวณลานวัดทุ่งไทรทอง และชายหาดทุ่งวัวแล่น (คาบาน่า) ตำบลสะพลี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253