สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 14/2562

วันพุธที่  3  เมษายน  2562  เวลา  08.00 – 09.00 น.  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มอบหมายให้นายบุญเสริม  อบอุ่น  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ร่วมรับชมการประชุมทางไกลรายการ  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 14/2562  ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video  Conference)  ณ  ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กาศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา  และนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253