รายงานข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 1

รายงานข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ณ  เดือนมีนาคม  2562

Download (PDF, 820KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253