ประเมินลูกจ้างเพื่อปรับระดับชั้นงาน

เมื่อวานนี้ วันที่ 19 มีนาคม 2562 นายบุญเสริม  อบอุ่น รอง ผอ.สพป.ชพ.1 ทำหน้าที่ประธานในการประเมิน นายสุรศักดิ์  เจริญสกุล ลูกจ้างประจำ โรงเรียนบ้านไชยราช เพื่อปรับระดับชั้นงานจากช่างไม้ 3 เป็นช่างไม้ 4 พร้อมด้วยนายวิโรจน์  มานพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยราช และนางจุฑามาส  อ่อนสูง  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมเป็นกรรมการประเมินในครั้งนี้ด้วย

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253