ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

วันที่ 12 มีนาคม 2562 นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นางชมัยพร  รัตนพรหม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายสดใส  กาพย์กลอน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนรางวัลพระราชทาน จากโรงเรียนวัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 และ คณะครูและผู้บริหารเครือข่ายคีรีรัฐนิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 ณ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว อ.เมือง จ.ชุมพร

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253