สพป.ชุมพร เขต 1 ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมดำเนินการ ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ณ ห้อง ประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการขับเคลื่อนโครงการ ในระยะที่ 1 ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบลในสังกัดเข้าร่วมประชุม จำนวน 34 โรงเรียน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253