ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT นักเรียน ป.1

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ชพ.1 และคณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบเพื่อให้กำลังใจ ครู และนักเรียน ในการประเมินความสามารถ

การอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จากการตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการสอบทุกสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253