ชุมพร เขต 1 จัดประชุมเตรียมพร้อมสอบ RT นักเรียน ป.1

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1 มอบหมายให้  นายบุญเสริม อบอุ่น รอง ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถ   ด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร         เขต 1กำหนดสอบพร้อมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253