ผอ.สพป.ชพ.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์   2562  นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1   เยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านยายไทยและโรงเรียนบ้านแก่งเพกา  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านยายไทย

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแก่งเพกา

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253