คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Download (PDF, 2.06MB)

คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงิน นายสมชาย  โกฏวิเชียร

Download (PDF, 1.49MB)

คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงิน  นางวราณี  เดชค้ำ

Download (PDF, 4.82MB)

คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงิน นางจินดา  เกษแก้ว

Download (PDF, 3.67MB)

คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงิน นางสาวจันทรัตน์ ศรีปรีชาพัฒนะ

Download (PDF, 15.4MB)

คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงิน นายสุพรรณ  ศรีสงกา

Download (PDF, 10.97MB)

คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงิน นางพิมฤดี ครุฑไชยันต์

Download (PDF, 12.95MB)

คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงิน นางสาวชุติมา  อวยสำราญ

Download (PDF, 318KB)

คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงิน นางสาว กาญจนา สุพรรณา

Download (PDF, 9.48MB)

คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงิน นางสาวสุภาวดี  อวยสำราญ

Download (PDF, 2.51MB)

นายวิทยา  สงค์ประภา

Download (PDF, 846KB)

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253