การประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

24 ม.ค. 2562  ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253