ค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O-NET ปีการศึกษา 2561

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายธีวรา  มากสาขา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นวิทยากรค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O-NET ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนขนาดเล็ก เครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 2 ณ โรงเรียนบ้านถ้ำธง

โดยในการจัดค่ายในครั้งนี้ มีโรงเรียนขนาดเล็ก เครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 2 เข้าร่วมยกระดับผลสัมฤทธิ์ จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย โรงเรียนบ้านน้ำพุ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว โรงเรียนวัดดอนยาง โรงเรียนบ้านไชยราช และโรงเรียนบ้านถ้ำธง มีกำหนดจัดค่ายระหว่างวันที่ 21 -25 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านถ้ำธง ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร**

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253