ประชุมปฏิบัติการวิจัยและพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.  2562

วันที่ 22 มกราคม 2562 นางสาวอภิตา  เกียงสุภา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย นางจงดี  เอกฉาย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมปฏิบัติการวิจัยและพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.  2562 ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253