งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 (เพิ่มเติม)

    วันที่ 21 มกราคม 2562 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้นายธีวรา มากสาขา ศึกษานิเทศก์ นำคณะนักเรียนในสังกัด ร่วมเข้าแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง
    โดยการแข่งขันในครั้งนี้ มีรายการแข่งขันจำนวน 5 รายการ ซึ่งเลื่อนการแข่งขันเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เป็นวันที่ 21 มกราคม 2562 ได้แก่ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6, การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3, การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 และ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)….
© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253