การทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับตอนกลาง ปีการศึกษา 2561

วันที่ 19 มกราคม 2562 นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับตอนกลาง ปีการศึกษา 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมีนักเรียนเข้าสอบจำนวน 2 ห้อง 18 คน ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย…

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253