เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียน

วันที่ 10 มกราคม 2562 นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมบุคลากรในสำนักงาน เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนในสังกัด สพป.ชพ.1 ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมทางวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ภาคใต้ ครั้งที่ 68 ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่  8 – 10 มกราคม 2562 ณ จังหวัดตรัง

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253