การพิจารณาคัดเลือก “รางวัลครูจิตอาสาตามรอยพ่อของแผ่นดิน” จังหวัดชุมพร

วันที่ 3 มกราคม 2562  เวลา 13.30 น. นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ มอบหมายให้ นางสาวสมศรี  เทพประชา เป็นประธานการประชุมคัดเลือก”รางวัลครูจิตอาสาตามรอยพ่อของแผ่นดิน” จังหวัดชุมพร  ตามสัดส่วนจำนวนรางวัล ดังนี้  – ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำนวน 2 คน  ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน  และครูผู้สอนจำนวน 4 คน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253