ประชุมพิจารณาการขอจัดตั้งงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1 มอบหมายให้ นายบุญเสริม  อบอุ่น รอง ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานประชุมพิจารณาการขอจัดตั้งงบประมาณระบบคอมพิเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนบ้านยายไท เพื่อจัดเรียงลำดับความขาดแคลนตามเกณฑ์ที่กำหนด

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253