การประชุมถอดประสบการณ์การสอบ PISA 2018 สู่ PISA 2021

นายธีวรา มากสาขา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมการประชุมถอด ประสบการณ์การสอบ PISA 2018 สู่ PISA 2021 โดยศูนย์ PISA สพฐ. สำนักทดสอบทาง การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม รอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร

การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากกลุ่มเป้าหมาย การสอบ PISA 2018 สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับการ ประเมิน PISA 2021 ซึ่งจะมีขึ้นในปี พ.ศ. 2564 และต่อๆ ไป…

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253