การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบและแข่งขัน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานในการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียม ความพร้อมการทดสอบและแข่งขัน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม ขุนกระทิง ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1 ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแต่งตั้งคณะ กรรมการนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) , การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาตื (NT) , การประเมินความ สามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประกวดและแข่งขัน งาน มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี การศึกษา 2561 มีการนิเทศ 3 ระดับ ประกอบด้วย ระดับโรงเรียน ระดับเครือข่ายสถานศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษา***

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253