ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2561

***วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานในการปประชุมแต่งตั้งคณะกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1

***การจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ทุกคนที่มีผลการเรียนรู้ในระดับปรับปรุง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการนิเทศติดตาม จำนวน 7 ชุด >>>

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253