ทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโครงการหมวดเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอุดหนุนให้

วันนี้  14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโครงการหมวดเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอุดหนุนให้ สพป.ชพ.1 รายการจัดจ้างครูผู้สอน จำนวน 13 ราย มาทำสัญญาจ้างเพื่อเริ่มปฏิบัติงานตามโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253