สพป.ชพ.1 ติวเข้มนักเรียน ตัวแทนแข่งขันงานมหกรรม ความสามารถทางศิลปหัตกรรมฯ ครั้งที่ 68 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จัดการเตรียมความพร้อมงานมหกรรมความสามารถ ทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 สำหรับตัวแทน นักเรียนเพื่อเข้าประกวดและแข่งขัน ในงานมหกรรม ความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคใต้ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2562

……ในการนี้ มีการจัดเตรียมความพร้อมให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้มีนางสาวอภิตา  เกียงสุภา และนางสาวหฤทัย  วรรทมาตร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นวิทยากรผู้ฝึกซ้อม….

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253